Năm 2015 nhà trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cử 5 đ/c đi học cao học. Sau 2 năm vào tháng 01/2018 các đồng chí đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp cao học với các chuyên nghành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí.

1. Th.sĩ Nguyễn Công Hùng   -Chuyên ngành Kỹ thuật điện

2. Th.sĩ Nguyễn Phi Dũng      - Chuyên nghành Kỹ thuật cơ khí

3. Th.sĩ Nguyễn Thái Hà        - Chuyên nghành Kỹ thuật cơ khí

4. Th.sĩ Lê Sỹ Hoãn               - Chuyên nghành Kỹ thuật cơ khí

5. Th.sĩ Nguyễn Khắc Phấn   - Chuyên nghành Kỹ thuật cơ khí