Tặng hoa, chúc mừng lễ bảo vệ thạc sĩ của Giáo viên tháng 01/2018

Du lịch Đà Lạt- Nha Trang 2016

Tặng quà tết nguyên đán 2018

Công đoàn trường đã đồng hành học sinh học hè tại trường, phục vụ cơm, bố trí cắt cử trực trong thời gian học sinh đến trường học nghề hè: 2018