Tham dự Hội diễn văn nghệ các cơ sở dạy nghề toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019.

Tại lễ trao giải

 

Đạt giải khuyến khích