KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023

(Tại buổi lễ khai giảng)

Năm học 2022-2023 nhà trường tiếp tục tuyển sinh học sinh học THPT và Trung cấp trên địa bàn 4 huyện thị Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc và Nghi xuân với gần 300 học sinh. Hướng đi này đã được khẳng định tính hiệu quả trong thực hiện phân luồng học sinh THCS, nhằm tăng cường lao động qua đào tạo về số lượng và chất lượng. Với thế mạnh là một trường có bề dày về công tác đào tạo nghề của tỉnh nhà, gần 50 năm qua với bao thăng trầm và qua nhiều lần đổi tên nay Trường Trung Cấp Kỹ Nghệ Hà Tĩnh có đội ngũ trên 100 giáo viên, nhân viên và người lao động, sở hữu gần 50.000m2 với 2 cơ sở và 01 sân tập lái xe lái máy.

(Tại buổi lễ khai giảng)

(Sân tập lái xe lái máy)

Năm học 2022-2023 nhà trường tuyển sinh và liên kết với 02 TTGDNN Hương Sơn, TTGDNN Nghi Xuân với tổng số học sinh gần 600 học sinh với các nghề:

1. Công nghệ ô tô  (Nghề trọng điểm Quốc gia)

2. Điện Công nghiệp (Nghề trọng điểm ASEAN)

3. Hàn

4. Vận hành máy thi công nền

5. Kỹ thuật chế biến món ăn

6. May thời trang

7. Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

8. Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính.

9. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(Vị trí việc làm sau đào tạo)

(Vị trí việc làm sau đào tạo)

(Vị trí việc làm sau đào tạo)

(Vị trí việc làm sau đào tạo)

(Vị trí việc làm sau đào tạo)

Với đầu tư của Trung ương và của UBND tỉnh nhà trường đang từng bước mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng ngành nghề, nâng cao chất lượng và liên kết doanh nghiệp nhằm khai thác, phối hợp và huy động các nguồn lực xã hội để đào tạo nhân lực lao động trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đã được xác định mục tiêu tại điều 4, thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/04/2022, cùng với đa dạng hóa nghề nghiệp trong nhà trường và chuyển đổi nghề nghiệp không thu hút tuyển sinh. Với mục tiêu chất lượng và sứ mệnh nhà trường luôn lấy học sinh làm trung tâm để học sinh ra trường có việc làm và thu nhập cao.

(Liên kết doanh nghiệp đào tạo nghề : Công Nghệ Kỹ Thuật  cơ khí)

 

(Liên kết doanh nghiệp đào tạo nghề : Công Nghệ Kỹ Thuật  cơ khí)

(Liên kết doanh nghiệp đào tạo nghề : Công Nghệ Kỹ Thuật  cơ khí;

Sau khi ra trường là những kỹ thuật viên vận hành máy CNC các máy tự động như máy gia công gỗ, đá nghệ thuật, đây là những công nghệ mà hiện nay các doanh nghiệp lớn về gia công hầu hết đầu tư)