SÁNG 05/10/2020 ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG LỄ RA MẮT ĐỘI XUNG KÍCH TRƯỜNG HỌC VÀ PHỐI HỢP VỚI NHÀ TÀI TRỌ PHÁT 100 MŨ BẢO HIỂM