Giám đốc sở Lao động- TBXH, Đại diện thị uỷ Hồng Lĩnh, Đại diện sở Nội vụ

 tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm thầy giáo: Lê Hữu Sỹ