Năm học 2019-2020 trường tiếp tục tuyển sinh các hệ đào tạo cho các nghề, đối với học sinh tốt nghiệp THCS các em đang còn bỡ ngỡ với môi trường đào tạo nghề, chưa xác đinh được mục tiêu rõ ràng, chưa đủ nhận thức được tầm quan trọng cho nghề nghiệp tương lai. Tổ tuyển sinh của khoa Văn hóa-THPT đã trực tiếp đến các trường THCS để tư vấn, gặp gỡ phụ huynh và tuyên truyền chính sách của nhà nước đối với những thuận lợi mà các em theo học văn hóa THPT và trung cấp nghề từ bây giờ, cho đến cuối tháng 4/2019 đã có hàng trăm lượt học sinh được đón về tại trường để giới thiệu nghề nghiệp, xem môi trường đào tạo và những kết quả mà nhà trường đã thực hiện thành công trong thời gian qua.

Trường THCS Yên Thanh là con em của xã Thanh Lộc và xã Yên Lộc có vị trị địa lí rất thuận lợi cho các em học tập, trong những năm qua đã có nhiều học sinh của địa phương theo học hệ đào tạo này nay đã có công việc ổn định tại các doanh nghiệp. Năm học 2019-2020 trường THCS Yên Thanh đã rất nhiều em đăng kí nguyện vọng theo học nghề hệ tốt nghiệp THCS, ngày 25/04/2019 đã có gần 30 em trực tiếp sang trường để được thực tế nghề nghiệp mà nhà trường đang đào tạo.

Với sự nghiệp đào tạo nghề đang ngày một phát triển và vì tương lai cho các em sớm có công ăn việc làm, tập thể giáo viên nhà trường không mệt mỏi đã sát cánh với các em, thuyết phục những lợi ích mà các em đang được thừa hưởng từ chính sách của nhà nước với các bậc phụ huynh. Đáp ứng được các mục tiêu đề ra của nhà trường và không phụ lòng mong mỏi của các bậc phụ huynh là tiêu chí mà nhà trường luôn hướng tới.