Giáo viên Nguyễn Phi Dũng- Nguyễn Thái Hà đồng tác giả ý tưởng, thiết kế và gia công:

Trục chính: được chế tạo lái đĩa xoắn ốc ACSIMET để tháo lắp phôi nhanh.

Gia công trên máy CNC 

Quá trình hiệu chỉnh và lắp ráp:

kết quả